Trójca Święta

27 maja (Uroczystość Trójcy Świętej) 

“W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

Codziennie modląc się rysujemy dłonią na sobie krzyż i wymieniamy Trzy Osoby Boskie. Bóg jest jeden, ale w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. To wielka tajemnica.

31
Czytaj dalej „Trójca Święta”

Reklamy

Zesłanie Ducha Świętego

20 maja (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego) 

Weźmijcie Ducha Świętego

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu na apostołów zstąpi Duch Święty. Dowiemy się tego z księgi Dziejów Apostolskich. Ewangelia natomiast przypomina nam sam dzień Zmartwychwstania, kiedy Jezus daje uczniom Swego Ducha za pomocą tchnienia. Na papierze ściernym rysujemy płomyki Ducha Świętego nad apostołami.

 

30a

Czytaj dalej „Zesłanie Ducha Świętego”