Zesłanie Ducha Świętego

23 maja (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego) 

Weźmijcie Ducha Świętego

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu na apostołów zstąpi Duch Święty. Dowiemy się tego z księgi Dziejów Apostolskich. Ewangelia natomiast przypomina nam sam dzień Zmartwychwstania, kiedy Jezus daje uczniom Swego Ducha za pomocą tchnienia. Na papierze ściernym rysujemy płomyki Ducha Świętego nad apostołami.

30a

Czytaj dalej „Zesłanie Ducha Świętego”