Nieuczciwy rządca

22 września (25 Niedziela Zwykła)

„kto w drobnej rzeczy jest wierny…”

Dziś  Jezus zachęca do tego, żebyśmy byli sprytni. 🙂

47

Czytaj dalej „Nieuczciwy rządca”

Reklamy

Słudzy czuwający

11 sierpnia (19 Niedziela Zwykła)

„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie”

Jezus radzi nam dobrze się przygotować. Ciekawe na co? Wycinamy z kolorowych filców każdy siebie samego przepasanego sznurem, gotowego na spotkanie Pana.

41

Czytaj dalej „Słudzy czuwający”

Jezus w Nazarecie

30 stycznia, (4 niedziela zwykła)

„Wyrzucili go z miasta”

Jezus naucza tych, wśród których spędził całe życie. Choć nie wierzą, że ich sąsiad jest Mesjaszem, mają jednak nadzieję, że zobaczą jakiś cud. Przecież inni tyle już o Jezusie opowiadali. Jednak nic niezwykłego się nie zdarza. Nazarejczycy wpadają w złość. I my, jeśli nie mamy wiary, nie widzimy często cudów, które zdarzają się wokół nas. Rysujemy wściekłych mieszkańców Nazaretu, którzy chcą strącić Mesjasza ze skał.

11a

Czytaj dalej „Jezus w Nazarecie”

Odnalezienie Jezusa w Świątyni

30 grudnia – Niedziela w oktawie Święta Bożego Narodzenia

„Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni”

W drodze z Galilei do Judei towarzyszyliśmy Maryi z Jezusem pod Jej sercem, gdy biegła do brzemiennej Elżbiety. Potem widzieliśmy tam Maryję i Józefa, gdy szli na spis ludności do Betlejem. I wtedy urodził się Jezus. Teraz znów jesteśmy na tej samej drodze – Święta Rodzina wraca do domu ze święta Paschy w Jerozolimie. Rodzice orientują się, że wśród pielgrzymów nie ma ich dwunastoletniego Syna…

 

Czytaj dalej „Odnalezienie Jezusa w Świątyni”