Trójca Święta

30 maja (Uroczystość Trójcy Świętej) 

“W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

Codziennie modląc się rysujemy dłonią na sobie krzyż i wymieniamy Trzy Osoby Boskie. Bóg jest jeden, ale w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. To wielka tajemnica.

31
Czytaj dalej „Trójca Święta”