Boże Narodzenie

25 grudnia, msza w nocy

“Nie było dla nich miejsca w gospodzie”

Co za historia! Bóg rodzi się w nędznej szopie! Woli ją od wystawnego pałacu. I my zamiast złotego brokatu wolimy dziś nędzny długopis.

05.jpg

Zanim przeczytamy Ewangelię
Czy widzieliśmy kiedyś maleńkiego dzidziusia? Noworodka? Jaki on jest? Malutki, bezbronny i bardzo delikatny. Trzeba się nim troskliwie opiekować. Najlepiej jest mu przy mamie, do której może się przytulić i napić jej mleka.


Czytamy Ewangelię

– Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
„Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie” Łk 2, 1-14


Rozmowa o Ewangelii

Na początku trudne pytanie, na które odpowiedzi nie znajdziemy w Ewangelii, ale może ktoś wie: kim był Cezar August? Był cesarzem rzymskim, czyli królem ogromnego państwa, w którym żyli ówcześni Żydzi. Co on wymyślił? Spis wszystkich ludzi w swoim państwie. Co w związku z tym pomysłem musieli zrobić ludzie mieszkający w Cesarstwie Rzymskim?

Dokąd poszli Maryja z Józefem? Dlaczego musieli iść aż do Betlejem? Bo z tamtego miasteczka pochodził Józef, mąż Maryi. Czy wszyscy w Betlejem powitali ich radośnie? Ktoś czekał na Nich? Jak sobie poradzili?

Co się stało gdy tam przybyli? Kto przywitał Nowonarodzonego Jezusa? Skąd się o tym pasterze dowiedzieli? Czy byli zdziwieni, że Mesjasz nie narodził się w pałacu, ale w takich złych warunkach?

Dlaczego Bóg, który jest przecież wszechmogący, wybiera takie miejsce na urodziny Swojego Synka? Może nam chce coś w ten sposób pokazać? Co? Może to, że On właśnie takie ubogie miejsca lubi, że podobają Mu się ubodzy ludzie, ubogie domy, ubogie sposoby na życie?


Zajęcia plastyczne

“Nie było dla nich miejsca w gospodzie”

Rozmawiamy o tym, co to są ubogie środki. Ubogie, czyli skromne, niewielkie, proste. Możemy mieć bardzo piękne flamastry, świetne farby, kolorowe kredki, żeby stworzyć nasze dzieło, ale możemy też mieć tylko jeden tani długopis. Nim też możemy narysować coś pięknego!

Rysujemy jak najpiękniejszą stajenkę jak najbardziej ubogimi środkami.

materiały:  

papier i długopis