Objawienie Pańskie

6 stycznia Święto Objawienia Pańskiego

„Gdy ujrzeli gwiazdę bardzo się uradowali”

Król Żydowski rodzi się nie rozpoznany przez swoich, tymczasem w odległej krainie mędrcy zauważają gwiazdę, która każe im wyruszyć na poszukiwanie Niezwykłego Wydarzenia. Z brokatowych papierów i świecidełek robimy gwiazdę. 

07.jpg

Zanim przeczytamy Ewangelię

Do czego jest potrzebna kreda i zioła do kadzidła, które dostajemy w kościele dzisiaj na Mszy? Czy u nas na drzwiach mieszkania jest napis K+M+B i rok? Co ten napis oznacza? To pierwsze litery imion mędrców. Choć nie wiemy, jak naprawdę mieli na imię i ilu ich faktycznie było. Można też pisać C+M+B. To pierwsze litery napisu po łacinie „Christus Mansionem Benedicat” – czyli „Niech Chrystus błogosławi ten dom”.


 

Czytamy Ewangelię

– Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.
Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Mt 2, 1-12


Rozmowa o Ewangelii

Jakie znamy kierunki świata? Z której strony przybyli mędrcy? Ilu ich było? Nie wiadomo. Mówi się, że to jest święto Trzech Króli, ale tak naprawdę nie wiadomo wcale, ilu było mędrców. Dokąd w końcu doszli? Do Jerozolimy. Dlaczego tam? To była stolica, najważniejsze miasto, w którym mieszkał Herod. O co się pytali? O nowo narodzonego króla. Czy w Jerozolimie ktoś coś wiedział na ten temat? Uczeni, po których zawołał herod coś niecoś wiedzieli. Czy ucieszyli się z wizyty gości z dalekich stron? Czy Król Herod też chciał zobaczyć Jezusa?

Czy mędrcy znaleźli w końcu Jezusa? Co im wskazało miejsce Jego pobytu? Niezwykła gwiazda, której nigdy wcześniej nie widzieli.

A co nas może prowadzić do Jezusa? Czy są jakieś niezwykłe znaki, które nam wskazują drogę do Jezusa? Może jakieś osoby, wydarzenia, rodzice, którzy opowiadają o Nim, może katecheta w szkole? Może ksiądz na Mszy świętej? Czy wspaniały widok albo śliczny obłok może nam przypominać o Jezusie?


Zajęcia plastyczne

„Gdy ujrzeli gwiazdę bardzo się uradowali”

Robimy gwiazdę: wycinamy ją z białego kartonu, dekorujemy brokatowym papierem i drobnymi świecidełkami.

materiały

biały papier, ołówek, papier brokatowy lub złoty, srebrny, drobne cekiny, gwiazdeczki lub skrawki folii aluminiowej albo sreberek po cukierkach